klipp från Universus:

 

Professor Mikael Sandberg utmanar sitt skrå när han kallar den svenska samhällsforskningen för politiserad och ovetenskaplig. I nya boken ”Samhällets rörelselag – Marx, Darwin och statsvetenskapens politisering” lägger Sandberg fram argument för sin kritik och presenterar idéer för hur statsvetenskapen bör bedrivas och finansieras för att den ska bli en neutral, trovärdig vetenskap värd sitt namn.

Politiseringen av samhällsforskningen grundar sig i det stora inflytande några av våra tidiga svenska statsministrar haft, till exempel Hjalmar Branting som hade en klar reformmarxistisk hållning och Rickard Sandler som gjorde den första svenska översättningen av Kapitalet . Och fyrtio års obrutet socialdemokratiskt styre har präglat den politiska kulturen för lång tid framåt.

Den statsvetenskapliga forskningen bör ha en evolutionsansats i stället för dagens politiserade, icke-evolutionära ansats. Den måste helt enkelt bli vetenskap, som all annan forskning med vetenskapliga ambitioner , säger Mikael Sandberg.

I boken skriver han: ”En syntes av en evolutionär samhällsteori och en kritik av nuvarande samhällsforskning är grunden för en vetenskap avpolitiserad i meningen att den är icke-statlig, icke-officiell, icke-officiös och icke utförd i politiska syften såsom uppfyllande av någon politisk dröm, vision eller utopi. Man kanske också skulle kunna kalla den en avnationaliserad forskning om nationen.”

Mikael Sandberg är sedan 2002 anställd vid Högskolan i Halmstad. År 2011 utnämndes han till professor i statsvetenskap. Han ser sig själv som en annorlunda statsvetare eftersom han alltid har arbetat med en inriktning på ekonomi, politik och teknik. Dessutom har han en evolutionär systemansats, vilket är ovanligt bland statsvetare. Samhällets rörelselag – Marx, Darwin och statsvetenskapens politisering är den senaste boken i en lång rad böcker och artiklar om bland annat politiska institutioners historiska dynamik och demokratisering ur jämförande perspektiv, men också om miljöinnovationer och deras framväxtfaktorer. Vetenskapsteoretiskt har Sandberg definierat sina inriktningar i några artiklar på svenska, publicerade i Statsvetenskaplig tidskrift.

Önskar ni recensionsexemplar eller vill komma i kontakt med författaren kontaktar ni: Malin Tenghamn på Roos & Tegner   malin@roostegner.se  eller tel 040-674 75 53

Därmed kanske lanseringen passerad för min bok. Det som inte nämns i recensionen eller i så mycket av blogginläggen är ju själva den teoretisk kärnan, nämligen min evolutionära samhällsteori. Den vill jag ju inte helt avslöja i sin helhet här men kommer att bygga många framtida blogginlägg på klassiska och nya bidrag till det som jag betraktar som det enda alternativet idag för en seriös samhällsforskning. Min bok är i första hand en konstruktiv kritik snarare än bara en destruktiv. Men som Schumpeter så mycket riktigt angav, innebär innovation också kreativ destruktion
Ser idag att Adlibris är flera kronor billigare än Bokus:
Annonser