NYT

 

Nicholas A. Christakis, forskare på Yale med en doktorsexamen från Harvard, har skrivit en ”op-ed” i New York Times, där han argumenterar för att socialvetenskaperna inte evolverar som naturvetenskaperna gör därför att de inte löser problem och sedan går vidare i mer specialiserade forskningsområden. Istället stannar social- och samhällsforskarna kvar i föråldrade former av discipliner och ältar vidare samma forskningsområden. Ack, vad jag som statsvetare (formellt sett) känner igen mig! Hur mycket har det t.ex. inte forskats om tillit, kors och tvärs, utan att lösa frågan och sedan gå vidare. Typiskt nog så låter man bli alla andra vetenskapers rön, och bara ignorerar. Exempelvis är det känt att det är hormonet oxytocin som gör människor tillitsfulla… Kanske dags för alla i socialvetenskaperna inklusive statsvetenskapen som forskat om tillit utan att komma fram till hur det uppstår att betala tillbaka forskningsanslagen till skattebetalarna?

Christakis är kanske mest känd för samhällsforskare i att tillsammans med den ovanligt evolutionärt forskande statsvetaren James Fowler, verksam vid universitetet i San Diego, ha skrivit boken Connected. Boken visar hur vi i våra nätverk hela tiden interagerar med människor som liknar oss själva i beteenden. Graferna över nätverk är slående. Vi är nätverksdjur. Polarisering är en effekt av icke-kontakt mellan olika nätverk.

Här håller Christakis ett TED-talk om hur vi är del av nätverk i flera avseenden, som vilka normer vi har, till och med beträffande hur mycket vi väger…: