smågrodorna

Antag att det landar ett flygande tefat med samhällsforskare från en annan civilisation idag på en gräsmatta i det land på denna jord som vi kallar ”Sverige”. Hur kan de förklara att barn och vuxna mänskor hoppar omkring jämfota och viftar med fingrarna bakom rumpan och sjunger ”små grodorna”? Jo de skulle ta reda på hur kultur fungerar. De skulle jämföra med andra länders folk vad de gör på samma dag. De skulle ta reda på vad beteendet kommer ifrån historiskt och rumsligt och hur sången ”Små grodorna” förvanskats från den engelska soldatsången som förlöjligade fransoser som åt grodor, men att sången förvandlats till något annat hos de knäppa svenskarna. Kultur evolverar ju, hade de förstått.

De hade inte läst Marx och postmarxister om att kulturen bara är ”överbyggnad” och att det är egentligen är ekonomin som styr allting, eller ”strukturer” eller det ”materiella” är det primära i samhället, men idéer och deras kulturuttryck något sekundärt.

I vårt land har vi våra egna ufon. De utgörs av samhällsvetare som tror att ekonomi eller strukturer styr oss.

”Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se…”