PeteRicherson

Pete Richersons hemsida.

På semester i the Bay area kunde man ju tro att jag som statsvetare skulle gå på eftervalspanelen på Stanford, ledd av Fukuyama, han med Historiens död. Men den rör ju på sig (hähä–ett skämt för Fingal-Olsson-generationen). Eller evolverar skulle man bättre kalla det. Istället hälsade jag därför på Pete Richersson, en legendar när det gäller kulturevolutionära studier. Jag lärde först känna honom i bokform: Not by Genes Alone (University of Chicago Press, 2006), en bok skriven ihop med hans elev, kollega och vän Robert Boyd. Den beskriver en modern teori om kulturell evolution i Darwins anda och är väldigt inspirerande. Den har den fördelen för oss icke-biologer att den inte utgår från det biologiska perspektivet på människan utan det kulturella. Den tar också upp kapprustningseffekter, som jag ser som centrala i kulturell evolution. Det finns mycket att lära i denna skrift.

År 2015 grundlades det världsomspännande nätverket Cultural Evolution Society. Det har redan haft två konferenser, en första i Jena 2017 och en andra i Tempe (Boyds universitet i Arizona) i oktober i år. President i organisationens exekutivkommitté är just Pete Richerson. För mig var det viktigt att uppdatera och stämma av läget nu för kulturevolutionära studier med olika inriktningar och vilka olika finansieringsmöjligheter som finns. Det var många gemensamma bekanta vi hade i branschen.  Jag fick också flera goda forskningsidéer och tips på kontakter. UC Davis är en viktig ”hub” för forskning om kulturell evolution. Det var spännande att få komma dit.

För en introduktion, läs gärna länkarna på Petes hemsida ovan, som exempelvis denna. För en introduktion till olika andra centra för evolutionära kulturstudier, se listan på Cultural Evolution Society.

Bildandet av Cultural Evolution Society är en reaktion på det faktum, som jag beskriver i Samhällets rörelselag, att ämnet inte är historiskt institutionaliserat som sådant, utan uppstått i olika ämnen av förhållandevis få forskare som insett samma sak, nämligen att människan kultur evolverar och det därför måste redas ut hur. Organisationen vill därför samla dem för att bli en internationell aktör istället. Den har lyckats väl, även om inte alla kända kulturevolutionära forskare engagerat sig. Den kommer också att skapa en ny tidskrift som kan samla fler. Fortfarande finns fler grundutbildade biologer än andra, men det kan med tiden ändra sig till en mer balanserad sammansättning.

Det behövs mer infrastrukturellt stöd till evolutionär kulturforskning av rent vetenskapliga grundforskningsskäl. Innan man läser statsvetenskap, exempelvis, är det ju lämpligt att känna till forskningen om människans kultur i allmänhet, för att vara rustad att analysera och förstå dess politiska kulturer i olika samhällen, såsom politiska institutioner, policyprocesser och typ av ”governance” och hur de evolverar. Historien är ju inte död. Den rör på sig.

Annonser