En av många nya titlar i memetik, som kommer att användas i framtida AI enligt författarna. Och det är klart, AI måste ju bygga på evolution och lärande, inte statiska modeller.

Memetik är ju läran om kulturenheters evolution. Den vetenskapen har svårt att överleva i västerländsk kultur där Darwins teori inte får spridas till samhällsforskningen av ideologiska skäl. Men bland kinesiska forskare och forskare i Asien tycks sådana fördomar inte hindra. Många titlar vittnar om det. Den första handlar om hur memers sprids i sociala nätverk. Dawkins hade ju som teori memer som tankevirus. I den artikeln beskriver han bl.a. ” Computer Viruses: a Model for an Informational Epidemiology ”. Nu har några forskare med kinesisk bakgrund tagit denna teori på allvar och undersökt om memer i form av gillanden i sociala nätverk sprider sig som virus. Slutsatsen är väl att memer i sociala närverks gillanden sprider sig med samma matematiska regelmässighet som bakterier, snarare. Så det var ju ungefär samma slutsats. Virus är kanske inte bästa analogin. Som jag visar i Samhällets rörelselag är ju bakterieanalogin på många sätt mer träffande. Bakterier är ju globala organismer precis som memer. De har klonisk spridning globalt.

Tesen om kinesen styrks av en oväntad kinakoppling. Den nya boken Social evolution, political psychology, and the media in democracy (Palgrave-Macmillan 2019) är inget mindre än en memetisk-statsvetenskaplig-politisk kommunikations-lärobok, författad av en amerikansk psykolog med intresse för politik och kommunikation. (Boken finns också som pdf på nätet.) Kopplingen är att författaren är docent vid Kinesiska universitetet i Hong Kong. Och jag har märkt det själv; en av mina artiklar om memetik översattes till kinesiska. Kanske är det den gamla världens fobier som gör att memetiken istället söker reproduktiva habitat i asiatisk vetenskap.

Men däremellan kommer Santa Fe Institute. Se deras nya Compexity Explorer, som har all möjligt inspiration till det i min bok Samhällets rörelselag inleder sin del I (”Grundrisse”) med: livets ursprung ur först kemisk, därefter organisk, evolution…

Samt att det finns över 2000 referenser till memetik redan på scholar google för 2019…såsom denna, eller ovannämnda bok om Memetic Computation, eller denna, eller detta bokkapitel om president Trump och memetics, om sociala medier och memetik, osv. osv.

Ryktet om memetikens död är således betydligt överdrivet.