Fossilfinnaren Mary Anning (bild från DN 27/12, ur en artikel av Björn Billing)

Om inte fossilfinnaren Mary Anning hade hittat en massa spännande dinosariefossil i England i början av 1800-talet hade inte Darwin haft så många frågor att besvara om evolution i sin On the Origin of Species (1859). Då hade inte evolution varit ”relevant”, som man säger nu för tiden.

Anning arbetade utan att ha formell skolning och studerade på egen hand, liksom Darwin. Men Annings bestar var för märkliga för de skulle accepteras av den etablerade ”vetenskapen”, som inte ens ville nämna hennes namn i beskrivningarna av de nyupptäckta fossilen.

Något liknande förklarar varför inte evolution av politiska system är ”relevant” för den nutida statsvetenskapen. Man har inte upptäckt några politiska system som kräver sin förklaring. Och de som upptäckts har upptäckts av en person utanför den etablerade akademin: Max Rånge. Trots en vetenskaplig beskrivning av hans upptäckter har inte den etablerade statsvetenskapen velat citera eller finansiera honom.

Anledningen till frånvaron av upptäckter är att statsvetarna inte kavlar upp armarna och gräver i de historiska dokumenten utan istället har som främsta metod att fråga nutida personer om vad de tror funnits (se V-dem på Göteborgs universitets hemsida.) Svarsalternativen är då givna efter rådande uppfattningar om vad som finns.

Och som man ropar i skogen får man naturligtvis svar. Inga nyupptäckter där inte.

I min statsvetenskapliga grundutbildning i Göteborg lärde jag mig vikten av samtidighet i kritiken av källor. Har man alltså glömt det nu? Eller är det bara V-dem som inte tycker det är viktigt?

Svar på detta kan ges i kommentatorsfälten nedan. Skulle vara intressant att få veta vad ni står för, V-dem. Speciellt som ni har skattefinansiering.