twitter.com/andersbolling/status/1287393356100894722

Lyssna till Anders Bollings pod Mind the Shift med en intervju av Max Rånge och mig