Samhällets rörelselag - bloggen om Mikael Sandbergs bok

Om hur samhällen förändras och hur man vetenskapligt studerar det

Om mig som bloggare

Detta är en blogg som handlar om vetenskap om det politiska, alltså vad som är vetenskap och inte, hur den lämpligen bedrivs, och om hur det politiska i vidast mening kan  analyseras efter vetenskaplig principer, med vilka metoder och på basis av vilka data i så fall. Ibland kan det leda till reflektioner över vetenskapspolitik och forskningpolitisering. Bidragen skrivs av mig, Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Under hela mitt forskarliv har jag utgått från ett naturvetenskapligt perspektiv i analyser av politik, teknikpolitik och politisk ekonomi som kontrast till det ”normalvetenskapliga” inom statsvetenskapen och andra socialvetenskaper. Det har lett till mycket kontakter med naturvetenskapligt orienterade forskare och forskningscentra inom och utom landet.

Mer uppgifter om vad jag har för bakgrund som forskare finner du på min hemsida på Högskolan i Halmstad, samt länkar till projekt och verksamhet. Där finner du också vilka böcker och artiklar jag publicerat. De rör sig främst om politiska institutioners historiska dynamik, demokratisering ur jämförande perspektiv, men också miljöinnovationer och deras framväxtfaktorer. Vetenskapsteoretiskt har jag definierat mina inriktningar i några artiklar på svenska, publicerade i Statsvetenskaplig tidskrift. Speciellt intresserar mig evolutionär teori och dess applikation inom socialforskningen. Min bok Samhällets rörelselag: Marx, Darwin och statsvetenskapens politisering (Universus)  handlar om det.

En ny sida jag också administrerar är MaxRange.org om Max Rånges databas om politiska institutioner i världens alla stater sedan 1600. Där kan man se vad som finns att samarbeta om beträffande forskning om de politiska institutionernas framväxt. Månadsdata finns sedan 1789 och MaxRange är världsunikt både i det och oöverträffad storlek i antal datapunkter.

%d bloggare gillar detta: